Sitemap

Sitemap

Eerste bestuursrapportage 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Inhoudelijke samenvatting Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Domein 1 Sociaal Domein | Belangrijke ontwikkelingen Blz. 7  
Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving | Belangrijke ontwikkelingen Blz. 8  
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën | Belangrijke ontwikkelingen Blz. 9  
Financiële samenvatting Blz. 10  
Financiële positie Blz. 11  
Financiële analyse eerste bestuursrapportage 2021 Blz. 12  
Toelichting op de financiële analyse Blz. 13  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 14  
Toelichting op de ontwikkeling van de algemene reserve Blz. 15  
Inzet reserves voor incidentele baten en lasten | Bedragen x € 1.000 Blz. 16  
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 17  
Bijstellen investeringsbudgetten Blz. 18  
Capaciteitskosten Blz. 19  
Toelichting op de capaciteitskosten Blz. 20  
Financiële effecten van de coronacrisis Blz. 21  
Samenvatting voortgang ombuigingen Blz. 22  
Bijlagen Blz. 23  
1 | Totaaloverzicht doelstellingen en acties Blz. 24  
Totaaloverzicht doelstellingen en acties Blz. 25  
2 | Financiële bijstellingen per domein Blz. 26  
Financiën | Algemeen Blz. 27  
Financiën | domein 1 Blz. 28  
Financiën | domein 1 mutaties Blz. 29  
Financiën | Domein 2 Blz. 30  
Financiën | domein 2 mutaties Blz. 31  
Financiën | domein 3 Blz. 32  
Financiën | domein 3 mutaties Blz. 33  
3 | Financiële effecten van de coronacrisis Blz. 34  
Inleiding Blz. 35  
Financiële effecten door corona Blz. 36  
4 | Voortgang ombuigingen 2021 Blz. 37  
Domein 1 | Financieel overzicht van de ombuigingen 2021 Blz. 38  
Domein 1 | Toelichting op ombuigingen Blz. 39  
Domein 2 | Financieel overzicht van de ombuigingen Blz. 40  
Domein 2 | Toelichting op de ombuigingen Blz. 41  
Domein 3 | Financieel overzicht van de ombuigingen Blz. 42  
Domein 3 | Toelichting op de ombuigingen Blz. 43  
5 | Bijstellingen van de investeringen Blz. 44  
Bijstellen investeringen Blz. 45  
Toelichting Blz. 46  
6 | ICT-rapportage Blz. 47  
Aanleiding Blz. 48  
Scope rapportage Blz. 49  
Inhoud Blz. 50  
Hoe is ICT binnen De Ronde Venen georganiseerd? Blz. 51  
ICT en haar bouwstenen: voortdurende cyclus van onderhoud en vernieuwing Blz. 52  
Voortdurend onderhoud en verbeteringen hoofdpunten Blz. 53  
Vernieuwing hoofdpunten Blz. 54