Sitemap

Sitemap

2e Bestuursrapportage 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
2e bestuursrapportage 2020 Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Voorwoord van het college Blz. 5  
Beleidsmatige hoofdlijnen Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Belangrijke ontwikkelingen in domein 1 - Sociaal domein Blz. 8  
Belangrijke ontwikkelingen in domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 9  
Belangrijke ontwikkelingen in domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 10  
Voortgang acties uit de Programmabegroting 2020 Blz. 11  
Effecten van de coronacrisis Blz. 12  
Voortgang grondexploitatie De Maricken Blz. 13  
Voortgang grondexploitatie Land van Winkel Blz. 14  
Voortgang grondexploitatie Stationslocatie Mijdrecht Blz. 15  
Voortgang groene leges Blz. 16  
Financiële samenvatting Blz. 17  
Algemeen Blz. 18  
Financiële analyse 2e bestuursrapportage 2020 Blz. 19  
Toelichting Blz. 20  
Inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 21  
Toelichting op de inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 22  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 23  
Effecten coronacrisis Blz. 24  
Bijstellen capaciteitskosten 2020 Blz. 25  
Bijstellen investeringen Blz. 26  
Bijlagen Blz. 27  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 28  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 29  
Voortgang acties Blz. 30  
Domein 1 - Budget Blz. 31  
Totaal domein 1 Blz. 32  
Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2020 Blz. 33  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 34  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 35  
Voortgang acties Blz. 36  
Domein 2 - Budget Blz. 37  
Totaal domein 2 Blz. 38  
Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2020 Blz. 39  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 40  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 41  
Voortgang acties Blz. 42  
Domein 3 - Budget Blz. 43  
Totaal domein 3 Blz. 44  
Mutatie reserves Blz. 45  
Begrotingsresultaat 2020 Blz. 46  
Verklaring mutaties 2e bestuursrapportage 2020 Blz. 47  
ICT-rapportage Blz. 48