Sitemap

Sitemap

1e Bestuursrapportage 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
1e bestuursrapportage 2020 Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Voorwoord van het college Blz. 5  
Beleidsmatige hoofdlijnen Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Financiële samenvatting Blz. 8  
Algemeen Blz. 9  
Financiële analyse 1e bestuursrapportage 2020 Blz. 10  
Toelichting Blz. 11  
Inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 12  
Toelichting op de inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 13  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 14  
Bijstellen capaciteitskosten 2020 Blz. 15  
Bijstelling investeringen Blz. 16  
Bijlagen Blz. 17  
Domein 1 - Sociaal domein Blz. 18  
Domein 1 - Visie, doelen en acties Blz. 19  
Toelichting sociaal domein Blz. 20  
Voortgang acties Blz. 21  
Domein 1 - Budget Blz. 22  
Totaal domein 1 Blz. 23  
Verklaring mutaties 1e bestuursrapportage 2020 Blz. 24  
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 25  
Domein 2 - Visie, doelen en acties Blz. 26  
Voortgang acties Blz. 27  
Domein 2 - Budget Blz. 28  
Totaal domein 2 Blz. 29  
Verklaring mutaties 1e bestuursrapportage 2020 Blz. 30  
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 31  
Domein 3 - Visie, doelen en acties Blz. 32  
Toelichting ICT Blz. 33  
Voortgang acties Blz. 34  
Bedrijfsvoering Blz. 35  
Capaciteitskosten 2020 Blz. 36  
Domein 3 - Budget Blz. 37  
Totaal domein 3 Blz. 38  
Mutatie reserves Blz. 39  
Begrotingsresultaat 2020 Blz. 40  
Verklaring mutaties 1e bestuursrapportage 2020 Blz. 41