Sitemap

Sitemap

Tweede bestuursrapportage 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 3  
Bestuurlijke aanbieding Blz. 4  
Inhoudelijke samenvatting Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Domein 1 Sociaal Domein | Belangrijke ontwikkelingen Blz. 7  
Domein 2 Economie, wonen en fysieke leefomgeving | Belangrijke ontwikkelingen Blz. 8  
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën | Belangrijke ontwikkelingen Blz. 9  
Financiële samenvatting Blz. 10  
Financiële positie Blz. 11  
Financiële analyse tweede bestuursrapportage 2021 Blz. 12  
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten Blz. 13  
Ontwikkeling algemene reserve Blz. 14  
Bijstellen investeringsbudgetten Blz. 15  
Capaciteitskosten Blz. 16  
Ontwikkeling capaciteitskosten Blz. 17  
Financiële effecten van de coronacrisis Blz. 18  
Samenvatting voortgang ombuigingen Blz. 19  
Bijlagen Blz. 20  
1 | Totaaloverzicht doelstellingen en acties Blz. 21  
Totaaloverzicht doelstellingen en acties Blz. 22  
2 | Financiële bijstellingen per domein Blz. 23  
Financiën | Algemeen Blz. 24  
Financiën | domein 1 Blz. 25  
Financiën | domein 1 mutaties Blz. 26  
Financiën | Domein 2 Blz. 27  
Financiën | domein 2 mutaties Blz. 28  
Financiën | domein 3 Blz. 29  
Financiën | domein 3 mutaties Blz. 30  
3 | Financiële effecten van de coronacrisis Blz. 31  
Inleiding Blz. 32  
Financiële effecten door corona Blz. 33  
4 | Voortgang ombuigingen 2021 Blz. 34  
Inleiding Blz. 35  
Domein 1 | Financieel overzicht van de ombuigingen 2021 Blz. 36  
Domein 1 | Toelichting op ombuigingen Blz. 37  
Domein 2 | Financieel overzicht van de ombuigingen Blz. 38  
Domein 2 | Toelichting op de ombuigingen Blz. 39  
Domein 3 | Financieel overzicht van de ombuigingen Blz. 40  
Domein 3 | Toelichting op de ombuigingen Blz. 41  
5 | Bijstellingen van de investeringen Blz. 42  
Bijstellen investeringen | Domein 1 - Sociaal domein Blz. 43  
Toelichting Blz. 44  
Bijstellen investeringen | Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving Blz. 45  
Toelichting Blz. 46  
Bijstellen investeringen | Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën Blz. 47  
Toelichting Blz. 48  
6 | Stand van zaken accountant en landelijke ontwikkelingen Blz. 49  
Inleiding Blz. 50  
Stand van zaken Blz. 51  
7 | ICT-rapportage Blz. 52  
Aanleiding Blz. 53  
Scope rapportage Blz. 54  
Inhoud Blz. 55  
Hoe is ICT binnen De Ronde Venen georganiseerd? Blz. 56  
ICT en haar bouwstenen: voortdurende cyclus van onderhoud en vernieuwing Blz. 57  
Voortdurend onderhoud en verbeteringen hoofdpunten Blz. 58  
Vernieuwing hoofdpunten | 1 Blz. 59  
Vernieuwing hoofdpunten | 2 Blz. 60