Financiële begroting

01. Financieel totaaloverzicht van de programma’s

Totaal van de programma's inclusief mutatie reserve

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 90.893 98.829 98.655 93.442 83.731 83.408
Baten -97.208 -92.494 -96.609 -94.356 -84.117 -82.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.315 6.335 2.046 -914 -385 985
Stortingen 3.208 5.817 4.446 4.872 2.784 553
Onttrekkingen 3.048 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707
Mutaties reserves 160 -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

Programma 1. Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.970 3.305 3.280 3.205 3.158 3.209
Baten -45 -41 -41 -41 -41 -41

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 7.731 8.239 8.209 8.423 8.229 8.394
Baten -573 -380 -251 -186 -186 -186

Programma 3. Economische zaken

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 338 602 587 572 572 572
Baten -543 -614 -535 -535 -535 -535

Programma 4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.098 3.990 3.746 4.166 3.787 3.603
Baten -374 -659 -298 -298 -298 -298

Programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 6.785 6.823 6.973 7.280 7.163 6.994
Baten -504 -339 -339 -339 -339 -339

Programma 6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 28.385 30.855 30.528 29.912 29.753 29.716
Baten -7.083 -7.774 -8.139 -8.114 -8.081 -8.048

Programma 7. Milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 7.480 7.696 8.359 8.436 8.932 8.974
Baten -9.081 -9.250 -9.666 -9.695 -10.142 -10.128

Programma 8. Ruimtelijke ordening

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 16.917 15.466 16.573 12.084 3.047 3.578
Baten -21.223 -14.787 -16.042 -12.949 -1.745 -1.745

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 16.212 17.417 17.799 16.635 16.304 16.063
Baten -3.501 -1.738 -804 -694 -675 -630

Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 975 4.435 2.602 2.728 2.786 2.305
Baten -54.274 -56.906 -60.488 -61.498 -62.068 -60.465
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -53.299 -52.471 -57.886 -58.770 -59.282 -58.160
Stortingen 9.363 5.875 5.117 5.271 3.506 723
Onttrekkingen 3.048 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707
Mutaties reserves 6.315 -6.335 -2.046 916 387 -983

02. Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Algemeen

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit is onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. 

 

Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De definities van de taakvelden zijn te raadplegen via  http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/.

 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.758 2.757 2.683 2.691 2.742
Baten -4 -4 -4 -4 -4

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 548 522 522 467 467
Baten -37 -37 -37 -37 -37

2.1 Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 7.558 7.598 7.812 7.619 7.784
Baten -375 -247 -182 -182 -182

2.2 Parkeren

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 79 71 71 71 71
Baten 0 0 0 0 0

2.5 Openbaar vervoer

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 215 144 144 144 144
Baten -5 -5 -5 -5 -5

3.1 Economische ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 274 324 309 309 309
Baten -91 0 0 0 0

3.4 Economische promotie

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 171 96 96 96 96
Baten -398 -408 -408 -408 -408

4.1 Openbaar onderwijs

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 108 109 109 109 109

4.2 Onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.572 1.398 1.792 1.413 1.229
Baten -341 -91 -91 -91 -91

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.310 2.239 2.265 2.265 2.265
Baten -318 -207 -207 -207 -207

Totaal programma 4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.990 3.746 4.166 3.787 3.603
Baten -659 -298 -298 -298 -298

5.2 Sportaccommodaties

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.072 1.979 2.257 2.231 2.199
Baten -332 -332 -332 -332 -332

5.4 Musea

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 52 53 53 53 53

5.5 Cultureel erfgoed

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 201 199 199 199 180
Baten -7 -7 -7 -7 -7

5.6 Media

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 708 724 724 724 724

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.028 2.981 2.887 2.884 2.883
Baten -41 -44 -44 -44 -44

6.2 Wijkteams

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.679 1.648 1.598 1.598 1.598

6.3 Inkomensregelingen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 8.792 9.204 9.309 9.259 9.259
Baten -7.122 -7.180 -7.280 -7.280 -7.280

6.4 Begeleide participatie

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.115 1.975 1.929 1.851 1.790
Baten 0 -554 -445 -427 -410

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.057 2.054 1.964 1.964 1.964
Baten -161 -141 -125 -110 -94

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.882 3.807 3.800 3.772 3.797
Baten -450 -220 -220 -220 -220

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 5.312 5.132 4.982 4.982 4.982
Baten 0 0 0 0 0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.305 1.346 1.346 1.346 1.346

7.1 Volksgezondheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.547 1.647 1.617 1.617 1.617

Totaal programma 6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 30.855 30.528 29.912 29.753 29.716
Baten -7.774 -8.139 -8.114 -8.081 -8.048

7.2 Riolering

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.175 3.343 3.410 3.453 3.495
Baten -4.630 -4.799 -4.799 -4.799 -4.799

7.3 Afval

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.900 2.967 3.035 3.489 3.489
Baten -4.355 -4.493 -4.522 -4.969 -4.955

7.4 Milieubeheer

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.317 1.748 1.694 1.694 1.694
Baten -7 -7 -7 -7 -7

Totaal programma 7. Milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 7.696 8.359 8.436 8.932 8.974
Baten -9.250 -9.666 -9.695 -10.142 -10.128

8.1 Ruimtelijke ordening

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.858 1.827 1.037 1.037 1.037
Baten -90 -17 -17 -17 -17

8.3 Wonen en bouwen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.178 2.782 2.502 2.502 2.502
Baten -2.348 -1.867 -1.827 -1.728 -1.728

0.1 Bestuur

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 2.185 2.247 2.212 2.138 2.064

0.2 Burgerzaken

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 1.052 1.377 887 822 873
Baten -803 -573 -462 -442 -397

0.4 Overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 13.562 13.660 13.029 12.838 12.621
Baten -613 -51 -51 -51 -51

0.5 Treasury

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 64 -11 93 70 53
Baten -269 -223 -223 -223 -223

0.61 OZB woningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 478 490 490 490 490
Baten -5.524 -5.643 -5.643 -5.643 -5.643

0.62 OZB niet-woningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Baten -1.898 -2.091 -2.091 -2.091 -2.091

0.64 Belastingen overig

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 3.555 1.940 1.935 1.935 935
Baten -2.575 -2.581 -2.581 -2.581 -328

0.10 Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Stortingen en onttrekkingen Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Stortingen 5.817 4.446 4.872 2.784 553
Onttrekkingen 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707

Totaal taakvelden

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten 98.829 98.655 93.442 83.731 83.408
Baten -92.494 -96.609 -94.356 -84.117 -82.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.335 2.046 -914 -385 985
Stortingen 5.817 4.446 4.872 2.784 553
Onttrekkingen 12.210 7.164 4.356 3.119 1.707
Mutaties reserves -6.393 -2.718 516 -335 -1.154

03. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en stelposten

Algemeen

In de financiële verslaglegging voor gemeenten is vastgelegd dat in de begroting wordt ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, het bedrag van de te verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien. Aanvullend hierop is informatie opgenomen over de stelpost onderuitputting en interbestuurlijk programma.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

 

Algemene dekkingsmiddelen 2018 - 2022
    2018 2019 2020 2021 2022
 
1. Lokale heffingen 10.139.000 10.651.000 10.651.000 10.651.000 8.398.000
2. Algemene uitkering 46.470.000 49.850.000 50.860.000 51.430.000 52.080.000
3. Dividend 157.000 182.000 182.000 182.000 182.000
4. Renteresultaat 21.000 52.000 -52.000 -29.000 -8.000

 

Lokale heffingen

Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is, zijn bijvoorbeeld aan OZB, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting. De lokale heffingen zijn opgenomen en toegelicht in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen en in programma 3 Economische zaken (toeristen- en forensenbelasting). Daarnaast is in de paragraaf lokale heffingen een specificatie opgenomen per belastingsoort. De daling in 2022 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de precario.

 

Algemene uitkering

De algemene uitkering is eveneens opgenomen en toegelicht in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. De ramingen zijn gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds 2018.

 

Dividend

Het dividend bestaat uit die van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van Vitens. De opbrengst van de dividend is opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Zie voor beiden ook de toelichting in de paragraaf Verbonden partijen en de paragraaf Financiering.

 

Renteresultaat

Het renteresultaat sluit aan bij programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen na correctie van dividenden van de  aandelen BNG en Vitens. Een toelichting is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Overhead

Onder overheadkosten wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan de kosten van ICT, huisvesting, juridische advisering en inkoop.

 

Overhead 2018 - 2022 
  2018 2019 2020 2021 2022
           
- Capaciteitskosten overhead 8.246.000 8.722.000 8.280.000 8.280.000 8.080.000
- Informatievoorziening en ICT 3.210.000 2.737.000 2.502.000 2.409.000 2.393.000
- Opleidingen, ARBO, werving  en selectie 830.000 786.000 709.000 709.000 709.000
- Huisvesting 516.000 614.000 538.000 526.000 526.000
- Facilitaire zaken 347.000 425.000 425.000 425.000 425.000
- Communicatie 68.000 180.000 130.000 68.000 68.000
- Regionaal inkoopbureau 115.000 159.000 140.000 140.000 140.000
- Financiële administratie 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000
- Juridische zaken 77.000 119.000 69.000 69.000 69.000
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning 73.000 93.000 53.000 28.000 28.000
Totaal 13.613.000 13.966.000 12.977.000 12.785.000 12.569.000

 

De kosten van overhead zijn ook zichtbaar in programma 9 Bestuur en ondersteuning en in de paragraaf bedrijfsvoering.

Vennootschapsbelasting

In de ramingen is rekening gehouden met te betalen kosten van vennootschapsbelasting van € 96.000 in 2018 aflopend naar nihil in 2022. De kosten hiervan zijn opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen en dit is ook zichtbaar in het 'overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves'.  

Post onvoorzien

Voor onvoorziene ontwikkelingen is voor de jaren 2019 – 2022 een post onvoorzien opgenomen. Uitgegaan is van € 2,50 per inwoner. Hierdoor is € 111.000 beschikbaar voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare kosten. Deze raming opgenomen in programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Stelpost onderuitputting

Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel dat daarvoor was begroot. In de raming 2019 – 2022 is rekening gehouden met een stelpost van € 100.000 als onderuitputting op de programma’s. Dit is gelet op de rekeningresultaten van de afgelopen jaren haalbaar.

 

De provincie Utrecht heeft in december 2017 als toezichthouder hierover vragen gesteld. De gemeentelijke reactie hierop is dat we gelet op de resultaten van meerdere programmarekeningen deze werkwijze voortzette. Hierover hebben we begin 2018 de raad geïnformeerd met een informatienota.

Stelpost Interbestuuurlijk programma

In de Maartcirculaire 2018 is  door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor het Interbestuurlijk Programma (IBP). Dit programma omvat gezamenlijke ambities op het gebied van klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur. Enerzijds zijn deze extra middelen verwerkt in de Algemene uitkering, anderzijds heeft het kabinet voor een specifiek aantal van de gezamenlijke opgaven geld (enveloppen) of andere intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. De extra inkomsten binnen de Algemene uitkering zijn vrij besteedbaar.

Bij de Kadernota is 50% van deze extra inkomsten vanuit de Maartcirculaire 2018 binnen de Algemene uitkering beschikbaar gehouden voor de bovengenoemde onderwerpen met betrekking tot het IBP. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 is in beeld gebracht welke (extra) ambities betrekking hebben op deze onderwerpen. In onderstaande tabel staat aangegeven welke onderwerpen voor welk bedrag gedekt worden vanuit het IBP. 

Voor de jaren 2019 en 2020 is het IBP ontoereikend en wordt het tekort verrekend in het begrotingsresultaat. Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen er nog bestuurlijke keuzes worden gemaakt om tot invulling van het restant budget te komen.

 

    2019 2020 2021 2022
Reservering interbestuurlijk programma
           
1. Reservering 910.000 1.430.000 1.820.000 2.355.000
  Inzet:        
2. Volumeontwikkeling Jeugdwet -496.000 -517.000 -517.000 -517.000
3. Inzet innovatieve preventieve maatregelen Jeugd -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
4. Transitieplan warmte -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
5. Aanpassing landelijke prijzen huishoudelijke hulp -252.000 -252.000 -252.000 -252.000
6. Handhaving – klachten en meldingen openbare ruimte -123.000 -123.000 -123.000 -123.000
7. Regionale samenwerking economie & recreatie -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
8. Circulaire economie -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
9. Handhaving – BOA -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
10. Transitieplan elektriciteit 0 -75.000 -75.000 -75.000
11. Totaal inzet -1.597.000 -1.693.000 -1.693.000 -1.693.000
           
12. Verrekening met begrotingsresultaat 2019 - 2022 -687.000 -263.000 0 0
           
13. Saldo na inzet 0 0 127.000 662.000

04. Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Samenvatting

De ontwikkelingen van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen (reserves + resultaat) zorgen ervoor dat de omvang van de balans afneemt van € 114 miljoen in 2017 naar € 103 miljoen in 2021. De daling wordt vooral veroorzaakt door enerzijds verkoop van bouwgronden in exploitatie, het aflopen van de omvang van langlopende leningen en het uitvoeren van nieuwe investeringen.

Algemeen

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van. In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2017.

 

Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma 2018 - 2022,  actualisatie grondexploitaties 2018 en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Meerjarenprognose balans

    Eind 2017 Eind 2018 Eind 2019 Eind 2020 Eind 2021 Eind 2022
               
  Activa:            
1 Immateriële vaste activa 100.000 100.000 3.600.000 3.510.000 3.420.000 3.330.000
2 Materiele vaste activa 80.159.000 82.637.000 91.522.000 91.540.000 91.510.000 87.319.000
3 Financiële vaste activa 2.113.000 2.113.000 2.113.000 2.113.000 2.113.000 2.113.000
4 Voorraden 13.655.000 10.666.000 4.424.000 -1.410.000 5.000 5.000
5 Uiteenzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 16.478.000 13.728.000 13.728.000 13.728.000 13.728.000 13.728.000
6 Liquide middelen 243.000 -8.297.000 -6.909.000 -5.928.000 -3.937.000 -4.541.000
7 Overlopende activa 966.000 966.000 966.000 966.000 966.000 966.000
  Totaal activa 113.714.000 101.913.000 109.444.000 104.519.000 107.805.000 102.920.000
               
  Passiva:            
8 Eigen vermogen (reserves) 36.369.000 29.056.000 27.028.000 27.778.000 28.288.000 27.488.000
9 Voorzieningen 4.479.000 3.738.000 3.530.000 2.845.000 3.341.000 3.721.000
10 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 57.310.000 53.563.000 63.330.000 58.340.000 60.620.000 56.155.000
11 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 13.053.000 13.053.000 13.053.000 13.053.000 13.053.000 13.053.000
12 Overlopende passiva 2.503.000 2.503.000 2.503.000 2.503.000 2.503.000 2.503.000
  Totaal passiva 113.714.000 101.913.000 109.444.000 104.519.000 107.805.000 102.920.000

 

EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of een land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Als de uitgaven in een bepaald jaar groter zijn dan de inkomsten, is er in dat jaar sprake van een tekort en groeit de staatsschuld. Het begrotingssaldo geeft daarmee een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de overheid in een bepaald jaar verkeert. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Gemeenten moeten in hun begroting een berekening opnemen van het EMU-saldo voor de begrotingsjaren 2018 – 2020.

 

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor De Ronde Venen voor 2019 komt uit op €10,7 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 10,7 miljoen euro groter zijn de inkomsten.

05. Borg- en garantstellingen

Algemeen

Wij geven garanties af voor betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Dit betreffen leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en overige ten behoeve van de financiering van vaste activa.

 

Met betrekking tot de woningbouwverenigingen geven wij het risico door aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij slechts een achtervangfunctie.

Overzicht borg- en garantstellingen

In onderstaande tabel is de verwachte omvang van de borg- en garantstellingen opgenomen per 31 december 2019. Hierbij is voor de vergelijkbaarheid het jaar 2017 en 2018 toegevoegd.

 

 
  Saldo per
31-12-2017
Saldo per 
31-12-2018
Saldo per 
31-12-2019
         
  Woningbouw:      
1 Stichting Groenwest 121.713.000 125.000.000 130.000.000
2 Hypotheekfonds overheidspersoneel 843.000 643.000 443.000
  Totaal 122.556.000 125.643.000 130.443.000
         
  Sport, welzijn en zorg:      
3 Stichting Abcouder Sport 166.000 151.000 136.000
4 VV CSW 18.000 0 0
5 FC Abcoude 75.000 70.000 65.000
6 Hockeyvereniging Abcoude 150.000 128.000 106.000
7 Stichting openbare bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 32.000 16.000 0
8 Zonnehuisgroep Amstelland (Gerardus Majella) 860.000 0 0
9 Zonnehuisgroep Amstelland (Gerardus Majella) 376.000 0 0
10 Stichting dorpscentrum Wilnis 10.000 5.000 0
11 Stichting dorpscentrum Wilnis 364.000 304.000 244.000
12 Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) 1.099.000 1.029.000 959.000
13 Stichting Dorpshuis Baambrugge (De Vijf bogen) 43.000 27.000 11.000
14 Borgstelling zwembad Abcoude 0 4.400.000 4.400.000
  Totaal 3.193.000 6.130.000 5.921.000
         
  Totaal 125.749.000 131.773.000 136.364.000

 

06. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven structureel van aard.

 

In dit overzicht zijn opgenomen de structurele mutaties aan de reserves. De incidentele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves zijn in overzicht 7 toegelicht. In totaaloverzicht 8 zijn zowel de structurele als de incidentele mutaties aan de reserves opgenomen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking)

Nr. Omschrijving Prognose
2019
Prognose
2020
Prognose
2021
Prognose
2022
           
1. Diverse afschrijvingen -100.000 -100.000 -95.000 -88.000
2. Veenweidebad -168.000 -168.000 -168.000 -168.000
3. Piet Mondriaangebouw -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
4. Gemeentewerf in Abcoude -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
6. Afschijvingstermijn schoolgebouwen -321.000 -292.000 -292.000 -146.000
  Totaal -703.000 -674.000 -669.000 -516.000

 

1. Diverse afschrijvingen

Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Vanaf 2004 is deze regel van toepassing op diverse investeringen, waarvoor bedragen waren gereserveerd. Voor deze gevallen is de bestemmingsreserve voor diverse afschrijvingslasten gevormd.

6. Afschrijvingstermijn schoolgebouwen

Mede gelet op de financiële positie en de in 2017 vastgestelde nota activeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn van schoolgebouwen aangepast van 60 naar 40 jaar. De kosten van afschrijvingen nemen hierdoor tijdelijk toe. Deze extra kosten van in totaal € 3,4 mln. over een periode van 27 jaar worden opgevangen door het inzetten van de algemene reserve.

07. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. Er is sprake van structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves als dit meer dan 3 jaar plaatsvindt. Aanpassingen van bestaand beleid binnen 3 jaar blijven structureel van aard.

 

In dit overzicht zijn opgenomen de incidentele mutaties aan de reserves. Een overzicht van de structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves is opgenomen in overzicht 6. In totaaloverzicht 8 zijn zowel de structurele als de incidentele mutaties aan de reserves opgenomen.

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking)

Nr. Omschrijving Prognose
2019
Prognose
2020
Prognose
2021
Prognose
2022

Pro-

gramma

1 Veiligheidsregio Utrecht -17.000       1
2 Inzet specialistische jongerenwerk -55.000 -55.000     1
3 Achterstallig onderhoud kunstwerken -236.000 -267.000     2
4 Uitvoering beleidsplan verkeer -250.000 -200.000     2
5 Professionaliseren digitaal platform DeRondeVenerWerkt -15.000       3
6 Afboeken restant boekwaarde Hofland scholencomplex   -370.000     4
7 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten -19.000 -19.000 -19.000   5
8 Vervanging populieren -100.000 -135.000 -125.000   5
9 Vervangingsplan Groen en Bomen -125.000 -100.000     5
10 Convenant samen dementievriendelijk -70.000       6
11 Professionalisering Servicepunten -50.000       6
12 Interne controle Sociaal Domein -22.000       6
13 Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt -17.000       6
14 Impuls re-integratietrajecten -50.000       6
15 Leerwerkplaats -65.000       6
16 Mantelzorgondersteuning -54.000       6
17 Maatschappelijke effectmeting   -25.000   -25.000 6
18 Innovatiebudget sociaal domein -150.000       6
19 Beschermd wonen en transitie WLZ -96.000       6
20 Programma duurzaamheid -129.000       7
21 Actualisatie bestemmingsplannen -160.000       8
22 Voorbereiding invoering Omgevingswet -600.000       8
23 Voorbereiding invoering Omgevingswet -30.000       8
24 Integraal handhavingsbeleid 2017 - 2018 -61.000       8
25 Asbest - nieuwe wetgeving -20.000       8
26 Bouwgrond in exploitatie: aanpassing rente vanwege BBV -51.000 -9.000     8
27 Bouwgrond in exploitatie: (tussentijdse) winstneming De Maricken 745.000 2.177.000 531.000   8
28 Bouwgrond in exploitatie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel 1.448.000 442.000     8
29 Representatiebudget college -20.000       9
30 Verkiezingen -140.000 -60.000   -60.000 9
31 Optimalisatie afdeling Dienstverlening  - borgen intern en externe dienstverlening -27.000       9
32 Privacy en informatiebeveiliging -35.000       9
33 Continueren structurele juridische en fiscale kwaliteit -35.000       9
34 Data-analyse & Big Data -130.000       9
35 Kwaliteitsimpuls administratie -125.000       9
36 Frictiekosten personeel -200.000 -200.000 -200.000   9
37 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren -77.000       9
38 Arbeidsmarktcommunicatie -50.000       9
39 Versterken digitale dienstverlening -62.000 -62.000     9
40 Algemene verordening gegevensbescherming -50.000       9
41 Versterken interne controles -25.000 -25.000     9
42 Beheercapaciteit mobiele apparaten -14.000       9
43 Zaakgericht werken, informatiebeheerplan en Digitale Agenda 2020 -175.000       9
44 Dienstverlening: Trainen en begeleiden -230.000       9
45 Dienstverlening: Meten & verbeteren -127.000       9
46 Onderzoek gemeentehuis -75.000       9
47 Inkomsten precario Stedin 1.700.000 1.700.000 1.700.000   10
48 Verrekening precario Stedin -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000   10
49 Verrekening precario Vitens -553.000 -553.000 -553.000 -553.000 10
50 Vennootschapsbelasting -22.000 -49.000     10
51 Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen -199.000       1/8
52 Amendement verdubbelen AED in DRV -30.000       6
53
Amendement De Ronde Venen op de fiets
-65.000
       
  Totaal -2.015.000 1.190.000 334.000 -638.000  

 

2. Inzet specialistische jongerenwerk

In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwork gestart. Er zijn al goede stappen gezet en de jongerenwerkers beginnen hun rol als hulpverlener steeds meer duidelijk te maken. Echter om in deze doelgroep een goede positie te verwerven en goede resultaten te behalen is meer tijd nodig. Hiervoor is zowel in 2019 als in 2020 € 55.000 als incidenteel budget opgenomen.

4. Uitvoering beleidsplan verkeer

Om de ambities uit het Beleidsplan Verkeer van november 2016 te realiseren zijn voor de jaren 2018 - 2020 incidentele budgetten opgenomen. De grootste kostenpost is het aanpassen van de gemeentelijke wegen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.

7. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten

In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren het huidige budget niet toereikend is. Om de aanpak van “verwaarloosd erfgoed” een extra impuls te geven is voor 3 jaar extra € 19.000 aan budget beschikbaar.

11. Professionalisering Servicepunten

Om de Servicepunten als hoogwaardige toegang van de gemeente in het Sociaal Domein en als centrale spil in het preventieve landschap te behouden, is een professionaliseringsslag en een doorontwikkeling van de Servicepunten nodig. In 2019 is hiervoor een investering nodig van € 50.000.

15. Leerwerkplaats

De leerwerkplaats voor jongeren is een belangrijke, unieke voorziening voor kwetsbare jongeren, die niet mee kunnen komen in de maatschappij. Zij worden hier begeleid naar een stageplek, naar werk of terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich nog steeds verder door. De doorontwikkeling richt zich op preventie/ kortdurende begeleiding.

20. Programma duurzaamheid

In april 2017 is het Spoorboekje Klimaatneutraal vastgesteld, waarin de route naar een klimaatneutrale gemeente in 2040 wordt geschetst. Voor de uitvoering van activiteiten in het spoorboekje is er een incidenteel budget opgenomen van € 129.000 voor de jaren 2018 en 2019.

22 en 23. Voorbereiding invoering Omgevingswet

Het voorbereiden van de Omgevingswet vraagt budget voor advisering, onderzoek, vormgeving van producten en voorbereiding van de (digitale) nieuwe werkwijzen. Hiervoor is in 2019 € 200.000 incidenteel budget benodigd.
De voorbereiding op de omgevingswet vraagt ook om inzet van medewerkers. De werkzaamheden voor 2019 hebben in hoge mate een incidenteel karakter en kunnen dus niet volledig binnen de reguliere formatie worden opgevangen. Het gaat daarbij om doorlopende werkzaamheden in de pilots Omgevingswet en het opstarten van werkzaamheden in de andere sporen. Hiervoor is in 2019 € 400.000 incidenteel budget benodigd. Daarnaast was vanuit de begroting 2018 - 2021 al rekening gehouden met € 30.000 aan incidentele kosten. Hierdoor is voor 2019 in totaal € 630.000 beschikbaar voor het voorbereiden van de Omgevingswet.

25. Asbest - nieuwe wetgeving

Per 1 juli 2018 is er gewijzigde wetgeving op het gebied van toezicht bij asbest sanering. Tot deze periode was de gemeentelijke wettelijk verplicht dit toezicht uit te voeren. In de uitvoeringsprogramma’s van de afgelopen jaren is dit “weg” geprioriteerd, omdat er onvoldoende capaciteit voor toezicht beschikbaar was. Vanaf 1 juli 2018 is deze taak wettelijk belegd bij de omgevingsdienst. 

26. Bouwgrond in exploitatie: aanpassing rente vanwege BBV

Landelijk is besloten om vanaf 1 januari 2016 de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties aan te passen. Eén van de aanpassingen is de toe te rekenen rentekosten. De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen en wordt vervolgens toegerekend over de boekwaarde van de BIE per 1 januari van het betreffende boekjaar. Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. De aanpassingen hebben effecten op de rentekosten, de verliesvoorzieningen en hogere winstprognoses. Deze aanpassingen zorgen voor verschuivingen tussen de jaren. De effecten voor de jaren 2018 - 2021 komen voort uit de berekening in de programmabegroting 2017.

30. Verkiezingen

In de ramingen is rekening gehouden met de volgende verkiezingen:

2019 Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement

2020 Tweede Kamer

2022 Gemeenteraad

 

Zowel de kosten voor verkiezingen als van referenda worden beschouwd als incidentele kosten. Het verkiezingsschema kan wijzigen door tussentijdse nieuwe ontwikkelingen.

36. Frictiekosten personeel

De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5 %. Afgezet tegen de totale salariskosten betekent dit een kostenpost van jaarlijks € 770.000. Bij niet elke functie wordt voor vervanging gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een cultuuromslag aangekondigd. Hoewel ingezet wordt op het meenemen van iedereen bij deze ontwikkeling, is in incidentele gevallen afscheid nemen onvermijdelijk. Deze twee zaken maken het huidige frictiebudget ontoereikend.

37. Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Het proces omvat juridische, personele en organisatorische aspecten. Ook de medezeggenschap (Ondernemingsraad) en de rol van de vakbonden (in het Georganiseerd Overleg) wijzigt. De organisatie moet in 2019 stappen zetten in de overgang van o.m. het publiekrecht naar het privaatrecht, van CAR/UWO naar CAO Gemeenten, van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van Georganiseerd Overleg naar Ondernemingsraad. Wij maken daarbij gebruik van de ondersteuning die de VNG ons biedt.

38. Arbeidsmarktcommunicatie

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en zichtbaar en herkenbaar zijn. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk thema. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeidskrachten groot is, is het goed in contact komen en blijven met de arbeidsmarkt van groot belang.

41. Versterken interne controles

Voor het verbeteren van de interne controles (van gegevensgericht naar systeemgericht) is projectleiding nodig om deze overgang te implementeren. Een speciaal ingericht controle systeem (Business Control Framework) helpt onze gemeente om de interne controles naar een hoger kwaliteitsniveau te ontwikkelen.

44. Dienstverlening: Trainen en begeleiden

Een goede dienstverlening zit niet alleen in goede digitale producten en andere technische ondersteuning, maar is vooral mensenwerk. Er wordt daarom aandacht besteed aan training, een goede implementatie van de nieuwe werkwijzen en de begeleiding van de mensen. Hiermee maken we de dienstverlening slimmer, toegankelijker en persoonlijker, met als resultaat tevreden inwoners die zich welkom voelen via alle kanalen.

45. Dienstverlening: Meten & verbeteren

Een aantal tijdrovende papieren processen worden verder gedigitaliseerd en vereenvoudigd. Daarnaast zal de kwantiteit, snelheid en proceskwaliteit van de dienstverlening onderzocht worden. Op basis van de analyse vinden verdere verbeteracties plaats. Er komt een standaard feedbackmogelijkheid voor inwoners op de gemeentelijke dienstverleningsproducten. Ook vindt er een onderzoek plaats naar de inwonerstevredenheid op een (nader te bepalen) specifiek onderwerp.

46. Onderzoek gemeentehuis

In 2018 is een raadswerkgroep gestart met een verkenning naar de toekomst van het gemeentehuis in Mijdrecht. Het doel is om te komen tot een Programma van Eisen aan de hand waarvan scenario’s kunnen worden getoetst.

49. Verrekening precario Vitens

Conform de besluitvorming 2018 wordt de bestemmingsreserve precario gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. De gerealiseerde opbrengst wordt terugbetaald aan de inwoners en bedrijven. 

52. Amendement verdubbelen AED in DRV

Dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: " In de begroting 2019 op te nemen dat de ambitie is om in 2019 het aantal ‘publieke’ AED’s minimaal te verdubbelen en hiervoor een incidenteel budget vrij te maken van 30.000 euro en dit ten laste te brengen van de algemene reserve en op te nemen in de Programmabegroting 2019."

53. Amendement De Ronde Venen op de fiets

Dit betreft een aangenomen amendement bij vaststelling van de programmabegroting 2019 - 1 november 2018: "Het budget van programma 2 voor 2019 incidenteel met € 130.000 te verhogen ten behoeve van fietsmaatregelen uit het uitvoeringsplan “De Ronde Venen fietst 2018-2022”, waarvan de provincie 50% subsidieert en 50% ten laste komt van de algemene reserve; Voor de aanleg van het fietspad op de voormalige spoorbaan (N212/Rondweg) een investeringsbudget 2019 van €525.000 beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% subsidieert en €150.000 ten laste komt van de grondexploitatie De Maricken; Voor de realisatie van extra en betere fietsenstallingen (bij OV-haltes) een investeringsbudget 2019 van €60.000 beschikbaar te stellen, waarvan de provincie 50% subsidieert; De kosten van rente en afschrijving van deze investeringen van €8.460 vanaf 2020 ten laste tee brengen van het begrotingsresultaat."

08. Overzicht vorming en besteding reserves

Algemeen

Onder reserves worden afgezonderde vermogensbestanddelen verstaan, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd.

 

Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen:

  • Om later een (grote) investering te doen;
  • Voor moeilijke tijden (vet op de botten);
  • Om risico's op te vangen;
  • Voor incidentele of onverwachte kosten.

 

In de financiële verslagleggingregels (artikel 43 van de BBV) is aangegeven dat de reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserves.

 

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.

 

Als de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven aan een reserve, dan is er sprake van een bestemmingsreserve. 

 

In de raadsvergadering van juni 2017 is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht. 

Ontwikkeling reserves 2017 - 2022

 

  Stand eind 2017 Stand eind 2018 Stand eind 2019 Stand eind 2020 Stand eind 2021 Stand eind 2022
             
Algemene reserve 20.657.000 19.908.000 17.904.000 19.198.000 19.473.000 19.534.000
Bestemmingsreserves 9.557.000 8.816.000 8.434.000 8.053.000 7.676.000 7.306.000
Te bestemmen resultaat  6.155.000 332.000 396.000 233.000 845.000 354.000
Totaal 36.369.000 29.056.000 26.734.000 27.484.000 27.994.000 27.194.000

 

Algemene reserve 2018 - 2022

De algemene reserve is een buffer voor de instandhouding van de weerstandscapaciteit en voor het opvangen van incidentele kosten. Deze reserve wordt vooral gevoed door rekeningresultaten en winsten uit de grondexploitaties. De verwachting is dat vanaf 2022 de algemene reserve uitsluitend wordt gevoed door rekeningresultaten door de afloop van grondexploitaties.

Bij onderstaand overzicht is het van belang om te vermelden dat ten aanzien van de algemene reserve een ondergrens is bepaald van € 10 mln.

 

  2018 2019 2020 2021 2022
           
Stand per 1 januari 20.657.000 19.908.000 17.904.000 19.198.000 19.473.000
Te bestemmen resultaat t -1 6.155.000 332.000 396.000 233.000 845.000
Verschuiving tussen reserves -824.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000
Structurele mutaties -321.000 -321.000 -292.000 -292.000 -146.000
Incidentele mutaties -5.759.000 -1.462.000 1.743.000 887.000 -85.000
Stand per 31 december 19.908.000 17.904.000 19.198.000 19.473.000 19.534.000

 

Bestemmingsreserves 2018 - 2022

  2018 2019 2020 2021 2022
           
Stand per 1 januari 9.557.000 8.816.000 8.434.000 8.053.000 7.676.000
Verschuiving tussen reserves 824.000 553.000 553.000 553.000 553.000
Structurele mutaties -382.000 -382.000 -381.000 -377.000 -370.000
Incidentele mutaties -1.183.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000
Stand per 31 december 8.816.000 8.434.000 8.053.000 7.676.000 7.306.000

 

Verloopoverzicht bestemmingsreserves

 

Diverse

afschrijvings-

lasten

Nieuw-

bouw

Veen-

weidebad

Piet

Mondriaan-

gebouw

Gemeente-

werf in

Abcoude

Club-

gebouw

skeeler-

baan in

Baam-

brugge

Precario-

belasting

Totaal
               
Stand op 1 januari 2018 2.249.000 5.367.000 582.000 1.040.000 319.000 0 9.557.000
Verschuiving tussen reserves -359.000         1.183.000 824.000
Structurele toevoegingen en aanwendingen -100.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000 0 -382.000
Incidentele  toevoegingen en aanwendingen           -1.183.000 -1.183.000
Stand per 31 december 2018 1.790.000 5.199.000 545.000 1.003.000 279.000 0 8.816.000
Verschuiving tussen reserves           553.000 553.000
Structurele toevoegingen en aanwendingen -100.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000   -382.000
Incidentele  toevoegingen en aanwendingen           -553.000 -553.000
Stand per 31 december 2019 1.690.000 5.031.000 508.000 966.000 239.000 0 8.434.000
Verschuiving tussen reserves           553.000 553.000
Structurele toevoegingen en aanwendingen -99.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000   -381.000
Incidentele  toevoegingen en aanwendingen           -553.000 -553.000
Stand per 31 december 2020 1.591.000 4.863.000 471.000 929.000 199.000 0 8.053.000
Verschuiving tussen reserves           553.000 553.000
Structurele toevoegingen en aanwendingen -95.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000   -377.000
Incidentele  toevoegingen en aanwendingen           -553.000 -553.000
Stand per 31 december 2021 1.496.000 4.695.000 434.000 892.000 159.000 0 7.676.000
Verschuiving tussen reserves           553.000 553.000
Structurele toevoegingen en aanwendingen -88.000 -168.000 -37.000 -37.000 -40.000   -370.000
Incidentele  toevoegingen en aanwendingen           -553.000 -553.000
Stand per 31 december 2022 1.408.000 4.527.000 397.000 855.000 119.000 0 7.306.000

Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten

Doelstelling

Diverse investeringen worden deels bekostigd door het inzetten van deze reserve.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om afschrijvingskosten van diverse al uitgevoerde investeringen op te vangen.

Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel de huisvestingskosten van het Veenweidebad deels te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2049.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten van dit zwembad op te vangen.

Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van het Piet Mondriaangebouw te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2033.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude

Doelstelling

Deze reserve heeft tot doel om een deel van de huisvestingskosten van de gemeentewerf in Abcoude te bekostigen.

 

Looptijd

De verwachte einddatum van deze reserve is 2045.

 

Gewenste omvang

De omvang van deze reserve is voldoende om een deel van afschrijvingskosten op te vangen.

Bestemmingsreserve precario

Doelstelling

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave c.q. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.

 

Looptijd

De einddatum is 2022.

 

Gewenste omvang

Deze bestemmingsreserve precario wordt gevoed vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW. Doordat de raming van de voeding gelijk is met die van de terugbetaling van de inwoners is deze voldoende van omvang.

09. Overzicht vorming en besteding voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen zijn een onderdeel van de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De voorzieningen geven een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen die min of meer onzeker zijn. In de financiële verslagleggingregels (BBV) is aangegeven in artikel 44 welke voorzieningen mogelijk zijn:

  1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
  2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  3. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

 

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zoals riool- en afvalstoffenheffing.  

 

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de aangegane verplichtingen en risico’s. Zij mogen niet groter of kleiner zijn dan de geschatte omvang van verplichtingen en risico’s. Dit houdt ook in dat een voorziening nooit een tekort mag hebben.

 

De omvang van de voorzieningen is zichtbaar in de balans. Hierop zijn twee uitzonderingen, te weten, de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening verlieslatende grondexploitaties. Beide worden als correctiepost in mindering gebracht van het betreffende onderwerp.

 

In de raadsvergadering van juni 2017  is de Nota reserves en voorzieningen 2017 - 2019 vastgesteld. De uitgangspunten van deze nota zijn opgenomen in dit overzicht.

 

Ontwikkeling voorzieningen 2017 - 2022

  Stand eind 2017 Stand eind 2018 Stand eind 2019 Stand eind 2020 Stand eind 2021 Stand eind 2022
             
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 230.000 230.000 0 0 0 0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 2.692.000 2.239.000 2.678.000 2.311.000 2.678.000 2.867.000
Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 1.557.000 1.269.000 852.000 534.000 663.000 854.000
Totaal 4.479.000 3.738.000 3.530.000 2.845.000 3.341.000 3.721.000

Toelichting op de voorziening afwikkelen Vermogensweg e.o.

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's.

 

Doelstelling

Het afwikkelen van verplichtingen vanwege het faillissement van Memid.

 

Datum laatste actualisatie

Maart 2018.

 

Bijzonderheden

Deze voorziening is voor het afwikkelen van diverse nog uit te voeren werkzaamheden die vertraagd zijn door het faillissement van Memid.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

 

Onderhoud

gemeentelijk

vastgoed

Onderhoud

begraaf-

plaatsen

Totaal
       
Stand per 1 januari 2018 2.503.000 189.000 2.692.000
Toevoegingen 467.000 27.000 494.000
Aanwending -865.000 -82.000 -947.000
Stand per 31 december 2018 2.105.000 134.000 2.239.000
Toevoegingen 467.000 27.000 494.000
Aanwending -45.000 -10.000 -55.000
Stand per 31 december 2019 2.527.000 151.000 2.678.000
Toevoegingen 467.000 27.000 494.000
Aanwending -800.000 -61.000 -861.000
Stand per 31 december 2020 2.194.000 117.000 2.311.000
Toevoegingen 467.000 27.000 494.000
Aanwending -114.000 -13.000 -127.000
Stand per 31 december 2021 2.547.000 131.000 2.678.000
Toevoegingen 467.000 27.000 494.000
Aanwending -295.000 -10.000 -305.000
Stand per 31 december 2022 2.719.000 148.000 2.867.000

Toelichting op de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

Soort voorziening

Onderhoudsegalisatievoorziening.

 

Doelstelling

Het opvangen van meerjarige onderhoudskosten van diverse gemeentelijke gebouwen.

 

Datum laatste actualisatie

Raadsbesluit van december 2017.

 

Bijzonderheden

De voorziening heeft betrekking op brugwachterswoningen, diverse gemeentelijke woningen, brandweerkazernes, gemeentehuis, werkplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Mijdrecht,  kerktorens in Abcoude, Mijdrecht en Wilnis, Piet Mondriaangebouw (Integraal kindcentrum) Abcoude,  Rondweg 1A in Mijdrecht, De Polderbloesem, Jongerencentrum Tumult, NME-centrum, Gymnastieklokaal De Brug, Gymnastieklokaal De Eendracht, Brede School Present en het Veenweidebad.

Voorziening van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

 

Afvalstoffen-

heffing

Riool-

heffing

Wonen Totaal
         
Stand per 1 januari 2018 966.000 566.000 25.000 1.557.000
Toevoegingen       0
Aanwending -119.000 -169.000   -288.000
Stand per 31 december 2018 847.000 397.000 25.000 1.269.000
Toevoegingen   41.000   41.000
Aanwending -458.000     -458.000
Stand per 31 december 2019 389.000 438.000 25.000 852.000
Toevoegingen   71.000   71.000
Aanwending -389.000     -389.000
Stand per 31 december 2020 0 509.000 25.000 534.000
Toevoegingen   129.000   129.000
Aanwending       0
Stand per 31 december 2021 0 638.000 25.000 663.000
Toevoegingen   191.000   191.000
Aanwending       0
Stand per 31 december 2022 0 829.000 25.000 854.000

 

Toelichting op de voorziening afvalstoffenheffing

Soort voorziening

Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

 

Doelstelling

Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van afval worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.

 

Datum laatste actualisatie

Augustus 2018.

 

Bijzonderheden

Bij het bepalen van de tarieven wordt de meerjarige omvang van deze voorziening betrokken.

Toelichting op de voorziening rioolheffing

Soort voorziening

Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

 

Doelstelling

Uit deze voorziening kunnen incidentele tegenvallers in de kosten en de opbrengsten van riool worden opgevangen zonder dat er tariefsaanpassingen nodig zijn.

 

Datum laatste actualisatie

Augustus 2018.

 

Bijzonderheden

Bij het bepalen van de tarieven wordt de meerjarige omvang van deze voorziening betrokken. Deze voorziening biedt vanaf 2020 de mogelijkheid om een deel van jaarlijkse prijsindexatie op te vangen. Dit wordt betrokken bij de tarieven 2020.

Toelichting op de voorziening wonen

Soort voorziening

Voorzieningen van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

 

Doelstelling

Uit deze voorziening kunnen incidentele kosten voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden worden opgevangen.

 

Datum laatste actualisatie

Maart 2018.

 

Bijzonderheden

In een overeenkomst Koopgarantregeling met woningbouwvereniging GroenWest is afgesproken dat de ontvangen bijdrage van € 25.000 door de gemeente worden ingezet voor sociale volkshuisvestelijke doeleinden.

10. Overzicht investeringen 2019 - 2022

Algemeen

In onderstaand overzicht zijn opgenomen de geplande investeringen 2019 – 2022. De jaarlijkse waardevermindering van een investering komt tot uitdrukking als afschrijvingskosten. De kosten van afschrijvingen zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s.

 

Conform de BBV zijn de investeringen gesplitst in:

  • investeringen met een economisch nut;
  • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
  • investeringen met een maatschappelijk nut.

De afschrijvingstermijnen zijn in lijn met de vastgestelde nota “Investeren, waarderen en afschrijven 2017 – 2020”; indien hiervan wordt afgeweken is de afschrijvingstermijn afzonderlijk toegelicht.

Totaaloverzicht investeringen 2019 - 2022

Totaaloverzicht investeringen 2019 - 2022
  2019 2020 2021 2022
         
         
Economisch nut 6.600.000 99.000 252.000 281.000
Verrekend via een heffing 200.000 840.000  608.000 200.000
Maatschappelijk nut 4.118.000 3.744.000 3.910.000 50.000
  10.918.000 4.683.000 4.770.000  531.000

 

Investeringen met een economische nut

Investeringen hebben een economisch nut indien zij verhandelbaar zijn of bijdragen aan het generen van middelen. De volgende investeringen voldoen aan dit criterium.

 

Investeringen met een economisch nut 2019 - 2022
   Omschrijving  2019  2020  2021  2022
           
01. Sportvelden 518.000    41.000 

153.000

02. Bedrijfsmiddelen openbare ruimte voor openbaar groen en (openlucht) recreatie 114.000  99.000 211.000 128.000 
03. Onderwijs 5.305.000       
04. ICT-Vervangingsplan 563.000       
05. Aanschaf mobiele telefoons 100.000      
  Totaal 6.600.000 99.000 252.000 282.000

 

 

Toelichting
   
01. Dit betreft investeringen in diverse sportvelden.
02. De investeringen 2019 – 2022 zijn gebaseerd op het materieelvervangingsplan openbare ruimte. Het betreft onder meer voertuigen en maaimachines.
03. De investeringen betreft Nieuwbouw scholencomplex Hofland-de Eendracht en herstel dak de Fontein.
04. De ICT- investeringen zijn gebaseerd op het meerjarig instandhouding- en vervangingsplan automatisering 2014 – 2019 (afschrijving 5 jaar).
05. Aanschaf mobiele telefoon ten behoeve van de organisatie ter vervanging van de huidige telefoons (afschrijving 4 jaar).

 

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;

De volgende investeringen worden verrekend via de riool- danwel afvalstoffenheffing.

 

Investeringen die verrekend worden via een tarief 2019 - 2022
    2019 2020 2021 2022
           
06. Riolering algemeen 200.000 400.000 550.000 200.000
07. Riolering tractie   24.000    
08. Reiniging tractie   416.000 58.000  
  Totaal 200.000 840.000  608.000  200.000 

 

 

Toelichting
06. De rioolinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022 en de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen. De jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente maken onderdeel uit van de rioolheffing.
07. Deze investeringen hebben betrekking op de vervanging van een hogedrukspuit. De jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente maken onderdeel uit van de rioolheffing. 
08. De reinigingsinvesteringen hebben betrekking op pers- en afvalcontainers en een mobiele kraan. De jaarlijkse kosten van afschrijvingen en rente maken onderdeel uit van de afvalstoffenheffing. 

Investeringen met een maatschappelijk nut

Investeringen die geen mogelijkheid hebben om middelen te genereren maar wel duidelijk een maatschappelijk doel hebben zoals wegen,  bruggen en groenvoorziening vallen onder de noemer "Investeringen met een maatschappelijk nut".

 

Investeringen met een maatschappelijk nut 2019 - 2022
  2019 2020 2021 2022
         
09. Wegen 3.828.000 3.381.000 3.910.000 50.000
10. bruggen 290.000 363.000    
Totaal 4.118.000 3.744.000 3.910.000 50.000
 
Toelichting
   
09. De investeringen in wegen 2019 – 2022 betreffen de reconstructie/ nieuwe aanleg van: Ringdijk 2e en 3e bedijking Mijdrecht (afschrijving 20 jaar) en de Bovendijk Wilnis (afschrijving 20 jaar), Baambrugse Zuwe Vinkeveen (afschrijving 50 jaar), Herenweg Vinkeveen, Hoofdweg 2e deel (afschrijving 30 jaar), Pieter Joostenlaan (afschrijving 30 jaar), Proostdijlaantje (afschrijving 30 jaar) en Pastoor Kannenlaan (30 jaar).
10.

De investeringen in bruggen betreffen de reconstructie van: de Middenweteringbrug Vinkeveen, Gemeenlandse vaartbrug Vinkeveen, Waverbrug Waverveen, Brug de Hoef, de Heulbrug Vinkeveen en vervanging vaste houten bruggen. (Voor diverse onderdelen is een componentenbenadering toegepast: electrische en hydraulische installatie afschrijving 15 jaar, aandrijving afschrijving 50 jaar, verhogen brug afschrijving 50 jaar en vervanging plateau monument afschrijving 50 jaar). 

Aanvullend zijn op basis van het aangenomen amendement "De Ronde Venen op de fiets" de volgende investeringen verwerkt:

1. fietspad op de voormalige spoorbaan (N212/Rondweg) € 112.500 ; afschrijving 30 jaar

2. realisatie van extra en betere fietsenstallingen (bij OV-haltes) € 30.000 ; afschrijving 10 jaar

 

11. Analyse sociaal domein 2016 - 2022

Algemeen

Om inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein is er een analyse gemaakt waarbij het verloop van de realisatie en begroting binnen Programma 6 meerjarig zichtbaar wordt. Als uitgangspunt is het meerjarenperspectief na de 1e bestuursrapportage 2018 (en genomen raadsbesluiten tot en met juni 2018) gehanteerd ter duiding van de mutaties in deze programmabegroting 2019.

 

De meerjarenbegroting Sociaal Domein laat op totaalniveau een afbouw in middelen zien van € 22,4 mln. in 2019 naar € 21,7 mln. in 2022, dit is een daling van circa € 0,7 mln.

 

De afbouw van de begrote middelen wordt veroorzaakt binnen de clusters Individuele voorzieningen Jeugd en Wmo en Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie. Binnen Individuele voorzieningen Jeugd en Wmo wordt dit voornamelijk veroorzaakt door de afloop van incidentele budgetten, zoals het innovatiebudget in 2020 en het budget bedrijfsvoeringsimpuls in 2019. Binnen het cluster Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie laten de budgetten Sociale Werkvoorziening een dalende trend zien door de afbouw van de WSW regeling en het transformatieplan WSW, welke vanaf 2019 zijn uitwerking zal hebben.

 

Tegelijkertijd wordt in deze begroting rekening gehouden met een aantal kostenstijgingen binnen het Sociaal Domein. In volumeontwikkeling betreft dit een lichte  toename in het aantal jongeren met Jeugdhulp en het aantal ingezette trajecten op jeugdbescherming.  Daarnaast zijn (en worden) er nieuwe prijsafspraken gemaakt met zorgaanbieders naar aanleiding van indexering en de Algemene Maatregel van Bestuur op reële prijsvorming.

Financiële samenvatting sociaal domein 2016 - 2022

 

Meerjarenanalyse Sociaal Domein 2016-2022 (bedragen x   €1.000)
   

Rekening

2016

Rekening

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting 

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

                 
A Algemene voorzieningen Jeugd en Wmo              
 

Volksgezondheid

-1.394 -1.465 -1.540 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617
  Welzijnssubsidies -1.943 -2.008 -2.295 -2.252 -2.176 -2.177 -2.177
   Dorpshuizen en maatschappelijk vastgoed -754  -753
-674 -572 -554 -550 -549
  Totaal -4.091 -4.226 -4.509 -4.441 -4.347 -4.344 -4.343
B Individuele voorzieningen Jeugd en Wmo              
  Sociale Infrastructuur -1.337 -1.083 -1.253 -1.216 -1.166 -1.166 -1.166
 

Schuldhulpbeleid*

-105 -90 -100 -155 -155 -155 -155
  Wmo begeleiding -1.096 -1.229 -1.250 -1.300 -1.321 -1.319 -1.319
  Wmo rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen -1.017 -1.134 -1.139 -1.299 -1.225 -1.240 -1.255
  Wmo huishoudelijke hulp -1.484 -1.454 -1.613 -1.769 -1.715 -1.715 -1.715
  Eigen bijdragen Wmo 632 445 450 220 220 220 220
  Jeugdwet: Zorg in Natura -4.305 -4.428 -3.965 -4.306 -4.306 -4.306 -4.306
  Jeugdwet: Jeugdbescherming en Veilig Thuis -604 -822 -840 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110
  Jeugdwet: preventieve maatregelen       -200 -200 -200 -200
  PGB's Jeugd en Wmo -840 -466 -550 -550 -550 -550 -550
  Innovatiebudget 0 -242 -250 -150 0 0 0
  Bedrijfsvoeringsimpuls Sociaal Domein 0 -252 -315 -15 -40 -15 -40
  Beschermd Wonen 0 0 -96 -96 -65 -65 -65
  Respijtzorg 0 0 -54 0 0 0 0
  Diversen 1 0 2 0 0 0 0
  Totaal -10.155 -10.755 -10.973 -11.946 -11.633 -11.621 -11.661

C

Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie

             
  Bijstandsuitkeringen (BUIG) -5.986 -6.283 -6.181 -6.221 -6.326 -6.326 -6.326
  Doeluitkering BUIG vanuit Rijk 5.424 6.114 6.846 6.907 7.007 7.007 7.007
  Re-integratie -365 -431 -334 -493 -270 -270 -270
  Sociale Werkvoorziening -1.777 -1.685 -2.017 -978 -1.041 -981 -937
  Werkplein -40 -59 -57 -57 -57 -57 -57
  Sociale Recherche
-43 -47  -53  -53  -53  -53  -53 
  Uitvoering BBZ -51 -33 -43 -60  -60  -60  -60 
  Terugvordering & verhaal en licentiekosten -24  -66
45 51 51 51 51
  Totaal -2.862 -2.490 -1.794 -904 -749 -689 -645
                 
D  Gemeentelijk armoedebeleid              
  Bijzondere Bijstand (incl. collectieve ziektekosten en studietoeslag) -470 -431 -413 -412 -413 -412 -413
  Inkomensreg. Chronisch zieken & Gehandicapten -164 -166 -214 -214 -214 -214 -214
  Armoedebestrijding kinderen 0 -89 -200 -145 -145 -145 -145
  Kwijtschelding belastingen -81 -105 -105 -105 -105 -105 -105
  Armoedebeleid -25 -25 -50 -75 -75 -25 -25
 

Totaal

-740 -816 -982 -951 -952 -901 -902
  Totaal programma 6  (excl. capaciteitskosten) -17.848 -18.287 -18.258 -18.242 -17.681 -17.555 -17.551
  Capaciteitskosten binnen Programma 6** -4.570 -3.007 -3.793 -4.117 -4.117 -4.117 -4.117
  Totaal programma 6*** -22.418 - 21.294 -22.051 -22.359 -21.798 -21.672 -21.668
                 
  Verwacht perspectief conform raadsbesluiten juli 2018       20.841 20.270 20.304 20.302
 Verschil t.o.v. perspectief 1e bestuursrapportage 2018       1.518 1.528 1.368 1.366

 

* Schuldhulpbeleid is vanaf 2017 verschoven vanuit Gemeentelijk armoedebeleid

** Door een herziening van de BBV zijn de capaciteitskosten vanaf 2017 anders verdeeld over de programma's. Om deze reden zijn de capaciteitskosten binnen het programma niet vergelijkbaar met het jaar 2016.

*** Het gepresenteerde resultaat van € 22.051.000 kan verminderd worden met het financiële effect van € 384.000 in het genomen raadsbesluit Inrichtingsplan WSW in juni 2018 om tot het gepresenteerde resultaat in de 1e bestuursrapportage 2018 te komen, te weten € 21.667.000.

 

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2019 - 2022

Verklaring van de verschillen 2019 2020 2021 2022
1. Versterking gemeentelijk schulden- en armoedebeleid - taakmutatie Meicirculaire 2018 50 50    
2. Volumeontwikkeling Jeugdwet* 496 517 517 517
3. Volumeontwikkeling  WMO budgetten (WMO voorzieningen, begeleiding, beschermd wonen &  PGB WMO) -55 -130 -130 -130
4. Volumeontwikkeling eigen bijdrage vervoersvoorzieningen -44 -44 -44 -28
5. Vaststelling GGD begroting 2019 met nieuwe taak Rijksvaccinatieprogramma - raadsbesluit juni 2018 103 103 103 103
6. Inrichtingsplan WSW - raadsbesluit juni 2018 (incl. ontwikkeling capaciteitskosten NRG personeel) 38 174 90 46
7. Prijsontwikkeling Huishoudelijke Hulp n.a.v. Algemene Maatregel van Bestuur 252 252 252 252
8. Prijsindexering 346 342 342 342
9. Diversen -25 -26 -26 -27
10. Ontwikkeling capaciteitskosten (excl. WSW) 50 50 50 50
11. Ontwikkeling kosten afschrijving en rente -8 -8 -8 -8
  Nieuwe beleidsontwikkelingen:        
12. Maatschappelijke effectmeting   25   25
13. Interne controle Sociaal Domein 22 22 22 22
14. Subsidie Zorginfrastructuur 35 35 35 35
15. Aansluiting techniekonderwijs Arbeidsmarkt 17      
16. Leerwerkplaats 65      
17. Impuls Re-integratietrajecten 50      
18. Innovatieve preventieve maatregelen Jeugd* 200 200 200 200
 

*Nadere toelichting mutatie Jeugdwet

De budgetten voor de Jeugdwet zijn ten opzichte van de voorgaande begroting  naar boven bijgesteld. Deze bijstelling is opgebouwd uit een aantal ontwikkelingen die hieronder worden toegelicht:

De totale kosten Jeugdwet Zorg in Natura  bedroegen in 2017 € 5,25 mln. Het opgenomen budget vanaf 2018 bedroeg structureel € 4,4 mln. Op basis van deze kostenontwikkeling is in de 1e bestuursrapportage 2018 gerapporteerd en is het actuele budget reeds met  € 400.000 opgehoogd. Op basis van de huidige inzichten is gebleken dat het aantal jongeren met jeugdhulp een lichte stijging laat zien en dat tevens het aantal trajecten Jeugdbescherming en Veilig Thuis zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Over deze volumeontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd in een nadere analyse Jeugdwet. Deze volumeontwikkeling (incl. de innovatieve preventieve maatregelen) is meegenomen in de meerjarenbegroting voor € 696.000 in 2019 oplopend naar € 717.000 in 2022. Aanvullend op de volumeontwikkeling worden er per 1 januari 2019 nieuwe prijsafspraken gemaakt met de verschillend zorgaanbieders. Met deze prijsindexering is voor € 76.000 rekening gehouden in de begroting.

 

12. Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2018

Inleiding

Na het vaststellen van de begroting 2018 in november 2017 zijn er diverse raadsbesluiten genomen die financiële effecten hebben.  Het gaat onder meer over de Kadernota 2019, 1e bestuursrapportage 2018 en actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen. Een totaaloverzicht is hierna opgenomen.

Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juli 2018

    2019 2020 2021 2022 Programma Opmerking
1 Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  -5.000 -5.000 -5.000 0 1 verrekend met begrotingsresultaat
2 Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 130.000 130.000 130.000 130.000 1 verrekend met begrotingsresultaat
3 Veiligheidsregio Utrecht (verbonden partijen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 47.000 0 0 0 1 verrekening met reserves
4 Extra toezicht snelvaren Vinkeveense Plassen - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 20.000 20.000 20.000 20.000 1 verrekend met begrotingsresultaat
5 Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  19.000 19.000 19.000 0 2 verrekend met begrotingsresultaat
6 Verbeteren ondernemers- en vestigingsklimaat - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 75.000 75.000 75.000 75.000 3 verrekend met begrotingsresultaat
7 Bijdrage regionaal bureau leerplicht (RBL) - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 50.000 50.000 50.000 50.000 4 verrekend met begrotingsresultaat
8 Nieuwbouw scholencomplex Hofland (kosten afschrijving en rente) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 0 200.000 200.000 200.000 4 verrekend met begrotingsresultaat
9 Afboeking restant boekwaarde Hofland scholen - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 0 370.000 0 0 4 verrekening met reserves
10 Ontwikkeling kosten leerlingenvervoer - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 108.000 108.000 108.000 108.000 4 verrekend met begrotingsresultaat
11 Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  -60.000 -60.000 -60.000 0 5 verrekend met begrotingsresultaat
12 Vervanging populieren (Bomenbeleid) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 100.000 135.000 125.000 0 5 verrekening met reserves
13 Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  -14.000 -14.000 -14.000 0 6 verrekend met begrotingsresultaat
14 Convenant samen dementievriendelijk - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 70.000 0 0 0 6 verrekening met reserves
15 CAK aanpassing eigen bijdrage WMO - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 275.000 275.000 275.000 275.000 6 verrekend met begrotingsresultaat
16 Mantelzorgondersteuning - Kadernota 2019  raadsbesluit mei 2018 54.000 0 0 0 6 verrekening met reserves
17 Amendement Innovatiebudget - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 150.000 0 0 0 6 verrekening met reserves
18 Ontwikkeling zorgkosten Jeugd - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 400.000 400.000 400.000 400.000 6 verrekend met begrotingsresultaat
19 Intensivering jongerencoach - 1e Bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 17.000 17.000 17.000 17.000 6 verrekend met begrotingsresultaat
20 Lagere kosten cliëntondersteuning - 1e bestuursrapportage 2018 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 6 verrekend met begrotingsresultaat
21 Actualisatie beheerplan gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017  5.000 5.000 5.000 0 7 verrekend met begrotingsresultaat
22 Omgevingswet formatie milieu - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 50.000 50.000 50.000 50.000 7 verrekend met begrotingsresultaat
23 Actualisatie bestemmingsplannen - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 160.000 0 0 0 8 verrekening met reserves
24 Voorbereiding omgevingswet capaciteit - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 400.000 0 0 0 8 verrekening met reserves
25 Voorbereiding omgevingswet (adviezen en plannen) - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 200.000 0 0 0 8 verrekening met reserves
26 Aankoop kavel grond nabij Provincialeweg N201 te Mijdrecht  (november 2017) 5.000 5.000 5.000 0 9 verrekend met begrotingsresultaat
27 Herijken voorzieningen gemeentelijke gebouwen - raadsbesluit december 2017 102.000 102.000 102.000 0 9 verrekend met begrotingsresultaat
28 Extra wethouder - Coalitieakkoord raadsbesluit april 2018 105.000 105.000 105.000 105.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
29 Regionaal historisch centrum - Kadernota 2019 raadbesluit mei 2018 78.000 78.000 78.000 78.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
30 Toename structurele licentiekosten - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 40.000 40.000 40.000 40.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
31 Zaakgericht werken, infobeheerplan en digitale agenda - Kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 175.000 0 0 0 9 verrekening met reserves
32 AGV en privacybescherming - kadernota 2019 raadsbesluit mei 2018 50.000 0 0 0 9 verrekening met reserves
33 Wachtgelden voormalig wethouders - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 150.000 150.000 150.000 150.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
34 VOG (bedrijfsvoeringsonderdelen) - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 7.000 7.000 7.000 7.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
35 Verzekeringspremie - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 25.000 25.000 25.000 25.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
36 Repro - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 20.000 20.000 20.000 20.000 9 verrekend met begrotingsresultaat
37 Bijstelling inkomsten Vitens - 1e bestuursrapportage 2018 raadsbesluit juni 2018 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 10 verrekend met begrotingsresultaat
               
  Totaal 2.910.000 2.209.000 1.829.000 1.652.000    
               
  verrekend met begrotingsresultaat 1.504.000 1.704.000 1.704.000 1.652.000    
  verrekening met reserves 1.406.000 505.000 125.000 0    
  Totaal 2.910.000 2.209.000 1.829.000 1.652.000    
               

 

13. Financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen 2019 - 2022

Inleiding

Zoals ook blijkt uit de beleidsmatige samenvatting en de acties in de drie domein zijn er ambities op verschillende terreinen. Om deze ambities te realiseren en de daarbij behorende resultaten is financiële middelen en personele middelen nodig. Het gaat onder meer om kwaliteitsverbetering Pieter Joostenlaan en Pastoor Kannenlaan in Wilnis, nieuwbouw scholencomplex Hofland/De Eendracht, inzet op preventieve maatregelen jeugdzorg, handhaving , circulaire economie en het uitvoeren van het transitieplan warmte. In dit  onderdeel is een totaaloverzicht opgenomen met een toelichting.

Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2019 - 2022

    2019 2020 2021 2022

Pro-

gramma

Opmerking
1 Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk) 55.000 55.000 0 0 1 t.l.v. reserve
2 Diverse investeringen wegen 0 16.000 56.000 56.000 2

t.l.v. begrotings-

resultaat

3 Regionale samenwerking economie & recreatie 86.000 86.000 86.000 86.000 3 t.l.v. IBP
4 Huisvestingsprogramma 2019: Herstel dak Fontein 0 8.000 8.000 8.000 4

t.l.v. begrotings-

resultaat

5 Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten 19.000 19.000 19.000 0 5 t.l.v. reserve
6 Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen 10.000 10.000 10.000 10.000 5

t.l.v. begrotings-

resultaat

7 Inzet innovatieve preventieve maatregelen jeugdzorg 200.000 200.000 200.000 200.000 6 t.l.v. IBP
8 Maatschappelijke effectmeting  0 25.000 0 25.000 6 t.l.v. reserve
9 Interne controle Sociaal Domein 0 22.000 22.000 22.000 6

t.l.v. begrotings-

resultaat

10 Subsidie zorginfrastructuur 35.000 35.000 35.000 35.000 6

t.l.v. begrotings-

resultaat

11 Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt 17.000 0 0 0 6 t.l.v. reserve
12 Leerwerkplaats 65.000 0 0 0 6 t.l.v. reserve
13 Impuls re-integratietrajecten 50.000 0 0 0 6 t.l.v. reserve
14 Transitieplan warmte 350.000 350.000 350.000 350.000 7 t.l.v. IBP
15 Transitieplan elektriciteit 0 75.000 75.000 75.000 7 t.l.v. IBP
16 Circulaire economie 45.000 45.000 45.000 45.000 7 t.l.v. IBP
17 Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte 168.000 168.000 168.000 168.000 8 t.l.v. IBP
18 Asbest - nieuwe wetgeving 80.000 60.000 60.000 60.000 8

t.l.v. begrotings-

resultaat & reserve

19 Frictiekosten personeel 200.000 200.000 200.000 0 9 t.l.v. reserve
20 Dienstverlening: trainen en begeleiden 230.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
21 Dienstverlening:  meten & verbeteren 127.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
22 Kwaliteitsimpuls administratie 225.000 100.000 100.000 100.000 9

t.l.v. begrotings-

resultaat & reserve

23 Aanschaf mobiele telefoons 0 25.000 25.000 25.000 9

t.l.v. begrotings-

resultaat

24 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 77.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
25 Toekomst gemeentehuis 75.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
26 Versterken digitale dienstverlening 62.000 62.000 0 0 9 t.l.v. reserve
27 Arbeidsmarktcommunicatie 50.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
28 Versterken bestuursondersteuning 30.000 30.000 30.000 30.000 9

t.l.v. begrotings-

resultaat

29 Versterken interne controles  25.000 25.000 0 0 9 t.l.v. reserve
30 Representatiebudget college 20.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
31 Beheercapaciteit mobiele apparaten 14.000 0 0 0 9 t.l.v. reserve
  Totaal 2.315.000 1.616.000 1.489.000 1.295.000    

 

1. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk)

In 2018 zijn de jongerenwerkers van Streetcornerwork gestart. Er zijn al goede stappen gezet en de jongerenwerkers beginnen hun rol als hulpverlener steeds meer duidelijk te maken. Echter om in deze doelgroep een goede positie te verwerven en goede resultaten te behalen is meer tijd nodig.

2. Diverse investeringen wegen

In 2019 en 2020 vindt aan diverse wegen groot onderhoud/ reconstructie plaats. Voor een aantal projecten is hiervoor extra investeringsbudget benodigd. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

3. Regionale samenwerking economie & recreatie

Het versterken van de regionale economie is bij uitstek een opgave waarbinnen diverse ambities van provincies, gemeenten en het Rijk samenkomen. Een aantrekkelijke recreatieve gemeente draagt bij aan het versterken van onze economie. De inzet is bedoeld om de ontwikkelingen bij de regionale samenwerking op economie, recreatie en cultuurhistorie intensief te volgen, zodat de kansen hierin optimaal worden benut.

4. Huisvestingsprograam 2019: Herstel dak Fontein

Het schoolbestuur van basisschool de Fontein heeft op grond van de onderwijswetgeving een aanvraag ingediend voor bekostiging in 2019 van het herstel van een constructiefout van het dak. De gemeente is verplicht deze kosten te vergoeden als het schoolbestuur de noodzaak heeft aangetoond. Dit betreft een investering van € 205.000 wat zich vertaald in structurele rente- en afschrijvingslasten

5. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten

In de Kadernota 2019 is aangegeven dat de gemeente zich wil blijven inzetten om de staat van de monumenten in onze gemeente te verbeteren. Het verhogen van het totale subsidiebudget voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten sluit hierbij aan. Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren het huidige budget niet toereikend is. Om de aanpak van “verwaarloosd erfgoed” een extra impuls te geven is voor 3 jaar incidenteel budget benodigd.

6. Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen

Veel Nederlandse lokale omroepen hebben moeite om hun exploitatie te dekken. Om het voortbestaan van RTV de Ronde Venen te kunnen waarborgen is een structurele verhoging van de subsidiebijdrage onvermijdelijk. Hierdoor zal de omroep haar uitzendingen, rapportages en verslagen kunnen voortzetten.

7. Inzet innovatieve preventieve maatregelen jeugdzorg

Hoewel de landelijke trend moeilijk te keren zal zijn willen wij blijven inzetten op het zo veel mogelijk in een vroeg stadium oplossen of beperken van problemen. In de eerste plaats voor het welzijn van de jeugd in De Ronde Venen, in tweede instantie ook om de kosten beheersbaar te houden. Om de stijging van het aantal cliënten binnen de Jeugdzorg te kantelen wordt daarom ingezet op innovatieve preventieve maatregelen.

10. Subsidie zorginfrastructuur

Zorgorganisatie Careyn ontving tot en met 2017 een subsidie vanuit het Rijk voor het organiseren van een goede zorginfrastructuur. Vanaf 2018 zijn hiervoor middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Gemeenten zijn vrij geweest om dit geld wel of niet in de begroting te verwerken. In overeenstemming met de aanbieder is er overeengekomen om voor 2019 een subsidiebudget beschikbaar te stellen voor zorginfrastructuur. Onder zorginfrastructuur wordt verstaan: het operationeel houden van personenalarmering, wijksteunpunten en het mogelijk maken van automatische deurontgrendeling.

12. Leerwerkplaats

De leerwerkplaats voor jongeren is een belangrijke, unieke voorziening voor kwetsbare jongeren, die niet mee kunnen komen in de maatschappij. Zij worden hier begeleid naar een stageplek, naar werk of terug naar school. De leerwerkplaats ontwikkelt zich nog steeds verder. De doorontwikkeling richt zich op preventie en kortdurende begeleiding.

14. Transitieplan warmte

In april 2017 heeft de raad het spoorboekje klimaatneutraal 2040 vastgesteld. Eén van de vervolgacties is het opstellen en uitvoeren van een transitieplan warmte, oftewel een plan om in 2040 CO2-neutraal te voorzien in de warmtebehoefte van de gemeente.

16. Circulaire economie

Het doel is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. In het interbestuurlijk programma is het doel gesteld in 2050 een circulair Nederland te hebben. Daartoe worden regionale transitieagenda’s circulaire economie opgesteld. Samen met onze bedrijven gaan we dit oppakken.

17. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd volgens vastgesteld beleid met een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. In 2019 worden - vanuit het continue proces van verbeteren -de klachten en meldingen openbare ruimte inzichtelijk gemaakt, in combinatie met handhaving op de openbare ruimte. Hiervoor is voor handhaving extra inzet van BOA's benodigd en voor toezicht.

18. Asbest - nieuwe wetgeving

Per 1 juli 2018 is er gewijzigde wetgeving op het gebied van toezicht bij asbest sanering. Tot deze periode was de gemeente wettelijk verplicht dit toezicht uit te voeren. In de uitvoeringsprogramma’s van de afgelopen jaren is dit “weg” geprioriteerd, omdat er onvoldoende capaciteit voor toezicht beschikbaar was. Vanaf 1 juli 2018 is deze taak wettelijk belegd bij de omgevingsdienst. Hiervoor is € 60.000 structureel opgenomen.

 

Het Rijk is bezig met de voorbereiding voor wetgeving (gepland 2024) voor een algeheel verbod op asbest. Particulieren en bedrijven zullen in dat geval actief hun aanwezige asbest moeten verwijderen. In 2019 wordt een plan opgesteld hoe onze gemeente hier mee om wil gaan. Voor het samenstellen van een plan is € 20.000 incidenteel opgenomen.

19. Frictiekosten personeel

De afgelopen vier jaar is het percentage langdurig zieken 3,5%. Afgezet tegen de totale salariskosten betekent dit een kostenpost van jaarlijks € 770.000. Bij niet elke functie wordt voor vervanging gekozen. Vaak is dat echter nodig om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Tegelijkertijd is het ambitieniveau ten aanzien van de organisatie verhoogd. Zo is in het coalitieakkoord een cultuuromslag aangekondigd. Hoewel wordt ingezet om iedereen mee te nemen bij deze ontwikkeling, is in incidentele gevallen afscheid nemen onvermijdelijk. Deze twee zaken maken het huidige frictiebudget ontoereikend. Het betreft een incidenteel budget voor de jaren 2019 – 2021.

20. Dienstverlening; trainen en begeleiden

Een goede dienstverlening zit niet alleen in goede digitale producten en andere technische ondersteuning, maar is vooral mensenwerk. Er wordt daarom aandacht besteed aan training, een goede invoering van nieuwe werkwijzen en begeleiding van de mensen. Hiermee maken we de dienstverlening slimmer, toegankelijker en persoonlijker, met als resultaat tevreden inwoners die zich welkom voelen via alle kanalen.

21. Dienstverlening: meten & verbeteren

Een aantal tijdrovende papieren processen worden verder gedigitaliseerd en vereenvoudigd. Daarnaast zal de kwantiteit, snelheid en proceskwaliteit van de dienstverlening onderzocht worden. Op basis van de analyse vinden verdere verbeteracties plaats. Er komt een standaard feedbackmogelijkheid voor inwoners op de gemeentelijke dienstverleningsproducten. Ook vindt er een onderzoek plaats naar de inwonerstevredenheid op een (nader te bepalen) specifiek  onderwerp.

22. Kwaliteitsimpuls administratie

Een goede financiële en personele administratie vormt de basis van een goed functionerende organisatie en een goede dienstverlening. Er worden steeds hogere eisen gesteld, vanwege wet en regelgeving, digitalisering, procesverbetering en de wens tot meer sturingsinformatie. Het nieuwe financieel pakket dat volgend jaar gebruikt gaat worden is ingericht om processen te verbeteren om rekeningen sneller te kunnen betalen en meer in control te komen door een verplichtingenadministratie. Er is structureel extra inzet nodig om deze processen te ondersteunen en is in 2019 eenmalig extra inzet nodig om tot een goede invoering van het financieel pakket te komen.

24. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Het proces omvat juridische, personele en organisatorische aspecten. Ook de medezeggenschap (Ondernemingsraad) en de rol van de vakbonden (in het Georganiseerd Overleg) wijzigt. De organisatie moet in 2019 stappen zetten in de overgang van o.m. het publiekrecht naar het privaatrecht, van CAR/UWO naar CAO Gemeenten, van aanstelling naar arbeidsovereenkomst en van Georganiseerd Overleg naar Ondernemingsraad. Wij maken daarbij gebruik van de ondersteuning die de VNG ons biedt.

25. Toekomst gemeentehuis

In 2018 is een raadswerkgroep gestart met een verkenning naar de toekomst van het gemeentehuis te Mijdrecht. Het doel is om te komen tot een Programma van Eisen aan de hand waarvan scenario’s kunnen worden getoetst.

27. Arbeidsmarktcommunicatie

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en zichtbaar en herkenbaar zijn. Arbeidsmarktcommunicatie is daarin een belangrijk thema. Juist nu het economisch goed gaat en de vraag naar arbeidskrachten groot is, is het goed in contact te komen en te blijven met de arbeidsmarkt van groot belang.

28. Versterken bestuursondersteuning

Om de lijn voort te zetten ten aanzien van het investeren in goede relaties, zowel met inwoners, buurgemeenten, als externe partijen, is er extra tijd en aandacht op het gebied van bestuursondersteuning nodig. Tot nu toe is dit binnen de bestaande formatie gelukt, doordat er minder wethouders waren dan voorheen. Per 2018 zijn er 4 wethouders en kan dit niet meer opgevangen worden binnen de bestaande formatie.

29. Versterken interne controles

Voor het verbeteren van gegevensgerichte naar systeemgerichte interne controles is projectleiding nodig om deze overgang in te voeren. Een speciaal ingericht controle systeem (Business Control Framework) helpt onze gemeente om de interne controles naar een hoger kwaliteitsniveau te ontwikkelen.